.

.

Porównanie pomp ciepła

Pompy ciepła przebojem weszły w nasze życie jako urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii. W powiązaniu z fotowoltaiką oferują niezależność energetyczną, poczucie spełnionego obowiązku wobec środowiska naturalnego i ... niższymi rachunkami za energię. Nic dziwnego, że cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. Pompy ciepła z powodzeniem wykorzystywane są w energooszczędnych inwestycjach.

 

Zasada działania pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem wymuszającym przepływ ciepła z ośrodka o niższej temperaturze (dolnego źródła – ziemi, wody, powietrza) do ośrodka o wyższej temperaturze (górnego źródła czyli instalacji grzewczej). Energia skumulowana w zasobach naturalnych przekształcana jest na ciepło, które może być wykorzystywane do ogrzewania budynku bądź przygotowywania ciepłej wody.

Najpopularniejszym typem pomp ciepła są pompy ciepła powietrzne. Wykorzystują one energię cieplną pobraną bezpośrednio z otaczającego powietrza. Ten rodzaj pomp ciepła jest najpopularniejszy spośród wszystkich systemów ze względu na szybki i łatwy montaż oraz wysoką wydajność. Mogą być zainstalowane jako kompaktowe jednostki wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Zaletą powietrznych pomp ciepła jest możliwość pracy w bardzo szerokim zakresie temperatur powietrza od -25°C do +45°C.

 

 

Wydajność pompy ciepła, czyli współczynnik COP

Jednym z najważniejszych parametrów opisujących efektywność  pracy pompy ciepła jest współczynnik wydajności COP (Coefficient of Performance) . Określa stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości energii zużytej podczas wybranego punktu pracy. Im wyższa jego wartość, tym pompa ciepła będzie tańsza w eksploatacji.

 

 

Pompa ciepła typu Monoblok czy Split?

Wybór między pompą ciepła w wykonaniu Monoblok a Split nie jest łatwy. W obu wariantach można wskazać mocne zalety i pewne wady będące wynikiem kompromisu konstrukcyjnego. Inżynierowie serwisu często jednak podkreślają, iż są w całości montowane w fabryce i stanowią jeden, kompletny moduł. Przekłada się to na szybki i stosunkowo prosty montaż. Co więcej, inwestycja w ten typ pompy ciepła zwalnia użytkownika z obowiązku jej rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów (ustawa F-gazowa) oraz wykonywania corocznych, płatnych, kontroli szczelności układu.

jest jednak najczęściej tańsza w zakupie, co dla wielu użytkowników ma duże znaczenie. Kolejna zaletą jest fakt, że układ jest rozbity na dwie części: jednostkę wewnętrzną oraz zewnętrzną. Ta ostatnia zawiera wszystkie elementy generujące hałas (głównie jest to wentylator i sprężarka). Taki podział jest bardzo komfortowy dla mieszkańców, zapewnia im komfort i ciszę w pomieszczeniu. Dwa moduły wymagają jednak połączenia rurami w jeden układ termodynamiczny, co czyni montaż bardziej skomplikowanym. Może to zrobić wyłącznie instalator z uprawnieniami do pracy z gazami chłodniczymi (F-gazy). Koszty mogą znacząco wzrosnąć w przypadku większej odległości pomiędzy modułami. Ulokowanie skraplacza w module montowanym wewnątrz budynku generuje jednak pewną korzyść: nie ma w zasadzie żadnych strat cieplnych. W przypadku pomp monoblok jest to w praktyce trudne o osiągnięcia.

 

Monoblok

Split

Konstrukcja

wszystkie elementy chłodnicze zamknięte w jednym module

minimum 2 moduły
- jednostka wewnętrzna i zewnętrzna

Szczelność

wysoka szczelność układu
- urządzenie w całości montowane w fabryce 

wymagane okresowe kontrole szczelności

Współpraca z dodatkowymi źródłami ciepła

kolektory słoneczne - tak
panele fotowoltaiczne - tak

kolektory słoneczne - tak
panele fotowoltaiczne - tak

Ekologiczność

tak

tak

Ekonomiczność

tak

tak

Współczynnik COP

wysoki

wysoki

Poziom hałasu

niski
- izolacja akustyczna

niska
- izolacja akustyczna

Ryzyko zamarzania

należy zabezpieczyć
- moduł montowany na zewnątrz

brak ryzyka
- instalacja hydrauliczna znajduje się wewnątrz budynku

Uprawnienia do montażu

nie wymaga uprawnień F-gazowych

wymaga uprawnień F-gazowych

Montaż

prosty
- urządzenie w całości montowane w fabryce

wymagany specjalista do szczelnego połączenia modułów

Współczynnik ocieplenia globalnego CWP

niski
- nieduże zużycie czynnika chłodniczego
wyższy
- większe zużycie czynnika chłodniczego 

Wymóg rejestracji w CRO

≥ 10 ton ekwiwalentu CO2

*ekwiwalent CO2- ilość czynnika chłodniczego przeliczona na CO2
≥ 5 ton ekwiwalentu CO2

Cena

niższa wyższa

Żywotność

wysoka
- nawet do 30 lat
wysoka
- nawet do 30 lat

 

 

Pompa z zasobnikiem zintegrowanym czy oddzielnym?

Jak to w życiu bywa, odpowiedź nie jest jednoznaczna i prosta. Zależy od parametrów zbiornika, potrzeb użytkownika w zakresie ciepłej wody użytkowej oraz programu sterującego pompą ciepła.

Zbiorniki zintegrowane mają sporo mocnych walorów. Izolacja wykonana fabrycznie przez producenta pompy jest zazwyczaj znacznie lepsza niż na zbiornikach odkupywanych. Chodzi nie tylko o jej grubość lecz również o jakość i trwałość. Dzięki temu dobowe straty cieplne zbiornika są małe. W połączeniu z lepszą wężownicą przekłada się to na wysoką sprawność energetyczną i krótszy czas podgrzewania wody. Całość sygnowana jest etykietą energetyczną certyfikowaną przez producenta. Pompy z zasobnikiem mają kompaktową budowę, zajmują więc w kotłowni mniej cennego miejsca. Są też bardziej estetyczne.

zintegrowanym mają jednak pewną wadę. Mogą jednocześnie albo grzać budynek, albo podgrzewać ciepłą wodę użytkową. Nie mogą robić jednocześnie jednego i drugiego. Oddzielny zasobnik cwu, ma własną grzałkę elektryczną. Układ taki może więc grzać budynek w trybie pompy ciepła i jednocześnie podgrzewać wodę za pomocą własnej grzałki elektrycznej.

Pompa ciepła nie może przełączać zbyt często z grzania domu na grzanie ciepłej wody. Takie zmiany trybów pracy skracają żywotność sprężarki. Pompa powinna pracować w optymalnym dla niej reżimie czasowym. W pompach ze zintegrowanym zasobnikiem cwu, sterownik stara się buforować ciepłą wodę w godzinach spodziewanego rozbioru. Zakładając, że układ ma obsługiwać typową rodzinę 2+2, zintegrowany zasobnik spisuje się bardzo dobrze. Niemniej w przypadku większych rozbiorów oddzielny zasobnik może zwiększyć komfort użytkowania instalacji.

 

Powiązane produkty

Promocja
5 513,56 zł 5 713,56 zł
Netto
6 781,68 zł Brutto

ZOBACZ
Generator pary do łaźni i sauny parowej SPA ELECTROVAP...
Skontaktuj się, by otrzymać indywidualną ofertę

ZOBACZ
Podstawowy montaż klimatyzacji typu split marki AUX: montaż jednostki zewnętrznej...
16 588,80 zł
Netto
20 404,22 zł Brutto

ZOBACZ
Nawilżacz elektrodowy ELECTROVAP RTH-HC 10 ...
Skontaktuj się z nami

Adres: 30-733 Kraków, ul. Obrońców Modlina 16

Telefon:
+48 12 261 95 20

Mail: hotandcold@conbest.pl